Wat we doen

Planning

Denken en doen

Eerst samen nadenken over het geheel van uw IT-systemen maakt alle volgende stappen eenvoudiger. Daarom maken we het liefst een plan om de meest efficiënte manier van werken voor de komende jaren vast te leggen.

Niet alles ineens

We starten met een beoordeling van de huidige situatie om te bepalen wat we gaan behouden, wat echt kritiek vervangen moet worden en wat nog even kan wachten, maar op termijn best vervangen wordt.

Uw business eerst

Daarna bespreken we uw investerings- of businessplan voor de volgende vijf jaar en werken we een planning uit, om nadien gefaseerd uit te voeren in functie van uw prioriteiten en het beschikbare budget.

Werken volgens plan

Voordelen van planmatig werken:

  • alleen investeren in wat u echt nodig heeft
  • u kan uw investeringen spreiden
  • extra mogelijkheden toevoegen zonder onderbreking
  • gedane investeringen gaan niet verloren bij wijzigingen
  • lagere onderhoudskosten
  • hogere betrouwbaarheid en beschikbaarheid
  • verrassingen vermijden